Meezingen?

Het Koor van Flos Campi zoekt nieuwe leden!

Met name tenoren, bassen en sopranen zijn van harte welkom.

We repeteren iedere woensdagavond (met uitzondering van de schoolvakanties) van 19.45 tot 22.15 uur. Vaste repetitielocatie is de:

SSgN-school, IJsbeerstraat 12, Nijmegen

Daarnaast wordt er vaak, voorafgaand aan een concert, een extra repetitiedag georganiseerd.

 

Interesse om mee te zingen?

Neem dan contact op met de voorzitter van de koorcommissie: Ron Visser

Je kunt dan eerst een paar keer meezingen tijdens onze repetitie. Wil je vervolgens lid worden, dan doe je auditie.