Steunfonds

Steun voor Flos Campi

Vanwege wegvallende subsidies is in 1998 een groep ‘vrienden van Flos Campi’ in het leven geroepen, geformaliseerd in de “Stichting Steunfonds Flos Campi” (kortweg het Steunfonds).

De giften van de vrienden worden gebruikt voor bijzondere uitgaven, zoals de huur van een bijzondere concertlocatie, het inhuren van solisten en het betalen van (auteurs)rechten. Zo heeft het Steunfonds bijvoorbeeld een bijdrage geleverd aan het 50-jarig jubileum van Flos Campi.

Word vriend van Flos Campi!

Als u koor en symfonieorkest Flos Campi een warm hart toedraagt, kunt u via dit Steunfonds ook vriend worden van dit muzikale gezelschap.

Zoals u hierboven heeft gelezen helpt u door donateur te worden dus ook uzelf aan mooiere concerten!

Als vriend van Flos Campi krijgt u jaarlijks gratis toegang tot één door uzelf uit te kiezen concert van Flos Campi. Daarnaast bieden wij u bij elk concert dat u bezoekt een consumptiebon aan.

We houden u op de hoogte van de gang van zaken rond ons Steunfonds en het koor en orkest middels drie nieuwsbrieven per jaar. U ontvangt  voor elk concert een uitnodiging met informatie over de stukken via de e-mail.

U kunt VRIEND VAN FLOS CAMPI worden door u daarvoor op te geven bij de secretaris van het Steunfonds (telefoon:024-3581962, e-mail: SteunfondsFC@live.nl).  U maakt daartoe tevens een bedrag over van jaarlijks minimaal € 25 (tot schriftelijke wederopzegging) op bankrekening NL27 INGB 0002 6748 91 t.n.v. Stichting Steunfonds Flos Campi te Nijmegen.

We staan open voor ideeën en suggesties die ons kunnen helpen het doel van de stichting te realiseren.

Bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

  • Cees van Ingen, voorzitter
  • Kees van Oers, secretaris-penningmeester
  • Sanne Knol
  • Marijke van Meekeren

Op de website van Flos Campi vindt u de meest actuele informatie over het Steunfonds en de concerten van het koor en het orkest.

Het Steunfonds heeft bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan van Flos Campi tijdens het Jubileumconcert op zondag 24 november 2013 een cadeau aangeboden aan Flos Campi.

We hebben daartoe het meest complete audio- en beeldarchief van de concerten van Flos Campi gemaakt  en dat op een grote set DVD’ s geplaatst.  Daarop staat ook het complete archief van onze posters en het bestand met alle ooit door Flos Campi uitgevoerde werken vanaf 1963, toen het ensemble werd opgericht.

 Het hele archief is nogal een pakket, maar mocht u bepaalde stukken graag willen hebben, neem dan contact op met het Steunfonds . Dan maken we – tegen een kleine vergoeding – een CD of DVD speciaal voor u, met de door u uitgekozen werken of concerten. Daarvoor kunt u de genoemde lijst met alle uitgevoerde werken bij ons opvragen.

Contact

Telefoon: 024-3581962

E-mail: SteunfondsFC@live.nl